Author's Posts

geluk-horizon

Wat is geluk?

Geluk is een positief gevoel (emotie) dat sterk verbonden is met tevredenheid. Geluk en tevredenheid kunnen niet los van elkaar worden gezien. Als je gelukkig bent, betekent dit dat je ook tevreden bent nietwaar? Een bedrijf met veel gelukkige klanten heeft een hoge klanttevredenheid is het niet?

Mensen zijn tevreden als in hun behoeften (verlangens) is voorzien. Een hoge klanttevredenheid betekent dat klanten in hun behoeften en wensen zijn voorzien en dat een dienst of product voldoet aan de verwachtingen.

Geluk is te omschrijven als een tevreden gevoel met wat je hebt, waarbij je accepteert hoe je bent en dankbaar bent voor wat er wel is. Je hebt geen onrealistische of destructieve verwachtingen die je ontevreden maken. Zoals je in de volgende afbeelding kunt zien ben je tevreden als voldaan is aan je verwachtingen.

tevreden ontevreden

Als je een verwachting hebt die het resultaat geeft waar je op rekende (wat je vermoedde) dan ben je tevredenNick Boumans

Geluk, verwachtingen en niet hoeven….

Ken je het gevoel dat je op vakantie bent en niet naar je werk hoeft? Ken je het gevoel van niet hoeven: op te staan, nadenken welke kleren je aantrekt, nadenken wat je kookt, plannen wanneer je wast, strijkt en schoonmaakt, autorijden, naar een afspraak te gaan, op je werk te verschijnen etc.?

Zou het zo kunnen zijn dat je je gelukkiger voelt als je minder hoeft, als iets niet nodig is of als het niet moet? Geluk hangt samen met minder moeten en hoeven. Als minder hoeft, zijn de verwachtingen lager en ben je sneller tevreden. En…. tevredenheid hangt nauw samen met geluk

Wat maakt geluk zo belangrijk?

Geluk is leuk en voelt goed. Het helpt om persoonlijke ambities en doelen te bereiken Daarnaast werkt geluk aanstekelijk bij contacten met anderen. Als geluk aanwezig is heeft dit een positief effect op  jezelf, situaties en anderen. Zo heeft onderzoek aangetoond dat positieve of gelukkige mensen problemen beter en sneller oplossen. De positieve verwachting van goede dingen maakt dat sneller opties en kansen gezien worden zodat ernaar gehandeld kan worden.

Vanuit de evolutietheorie zijn er onderzoeken die aantonen dat negatieve emoties aansporen om te vechten of te vluchten omdat ze stoffen aanmaken in het lichaam zoals adrenaline. Positiviteitsonderzoeker en Psycholoog Barbara L Frederickson (Broaden- and Build theory) ontdekte de rol van positieve emoties. Positieve emoties als geluk sporen aan om te leren en te groeien. Ze creëren dus een andere manier van denken die gericht is op het zoeken naar een win-win die tevens relaties en omgang met anderen bevordert.

Tot slot tonen Britse en Canadese studies  aan dat mensen met een positieve kijk op het leven gezonder leven en daardoor langer leven.

Schijnbaar geluk

In de huidige maatschappij (waar ook ik in leef en onderdeel van ben) menen mensen geluk te bereiken door hard te werken en veel geld te verdienen. We zoeken dus naar een goed gevoel over onszelf en het leven en denken dit te vinden in salaris, auto’s, huizen en zwembaden. Succesvolle mensen in Hollywood hebben dit ook dus dit zal wel geluk zijn is het niet? Dit wordt versterkt door ideaalbeelden op Social Media die veel “likes” krijgen.

Mensen zijn van mening dat korte termijn middelen je op de lange termijn gelukkig(er) maken. Een sportauto en een vrijstaande villa lijken het doel. Betekent dit dat men ongelukkig is als dit weg valt?

Het korte termijn, materialistische geluk is schijnbaar geluk. In werkelijkheid zijn het allemaal middelen en diensten die ontworpen zijn om ons af te leiden van daadwerkelijk geluk. Geluk zit in de waarde van de dag en niet in de droom over (het bezit van iets) morgen.

Een rustig en bescheiden leven brengt meer geluk dan het najagen van succes in combinatie met constante rusteloosheidAlbert Einstein

Gelukkig zijn lijkt het doel van het leven

Gelukkig zijn lijkt het doel van het leven. We wensen elkaar met de feestdagen een “gelukkig nieuw jaar” en veel bedrijven hebben een verdienmodel aan het gelukkiger laten lijken van mensen.

Psychiater en auteur van het boek Borderline Times, Dirk de Wachter pleit in een interview met de NPO om een beetje ongelukkig te zijn. Volgens hem is gelukkig zijn niet het doel van het leven maar het gevolg van een goed leven (een gevolg en geen doel op zich). Hij zegt dat mensen massaal ongelukkig worden omdat ze obsessioneel met gelijk bezig zijn. Geluk is volgens de Wachter geen doel op zicht maar een gevolg van een goed leven.

Door de afschaffing van het paradijs is er niks meer na dit leven waardoor het allemaal in dit leven moet gebeuren. You only lives once (YOLO), “je leeft maar één keer”, carpe diem! Kansen moeten direct gegrepen worden, voor het te laat is. We kunnen het ons niet veroorloven om ongelukkig te zijn. Geluk wordt gezocht in snelheid en niet in rust.

De Wachter stelt verder dat we leven in een pillenmaatschappij waarin een ongelukkig gevoel een afwijking van de norm is waarbij een ziekte wordt toegekend. Volgens de Wachter zit de oplossing in het aanvaarden van een beetje ongeluk waardoor depressies worden vermeden.

Tips om je gelukkiger te voelen

 1. Wees je bewust dat geluk samenhangt met tevredenheid. Ga op zoek er voor jou nodig is om tevreden te zijn.
 2. Stop met zoeken en streven naar dingen die je niet hebt maar waardeer wat je wel hebt want dan stijgt je tevredenheid. Houd een maand lang een dankbaarheidslogboek bij waarin je per dag drie dankbare momenten opschrijft. Hier zijn ook apps voor. Zelf heb ik positieve ervaringen met Five Minute Journal op de iPhone.
 3. Wees je bewust van schijnbaar geluk. Geld maakt niet gelukkig
 4. Denk vaker: “Zoals het nu is, is het prima!”. Zoek niet naar bijzonder en speciaal maar wees blij met de gewone dingen!
 5. Als je vergelijkt, vergelijk dan eerlijk. Kijkt niet naar wat een ander heeft maar geniet van hoe jij zelf leeft. Lees hiervoor ook mijn artikel: Vergelijken, eerlijkheid en rechtvaardigheid
 6. Je kunt tevredenheid sneller bereiken door minder te verwachten. Voorkom onrealistische en destructieve doelen. Lees hiervoor ook mijn artikelen over ont-moeten en urgentieverslaving.
 7. Tevredenheid zit in details, in kleine dingen. Gebruik je zintuigen (horen, zien, voelen, ruiken, proeven) om tevreden te zijn met details. Denk hierbij aan de geur van herfstbladeren bij een boswandeling, het zien van mooie kleuren etc.
 8. Durf af te wijken van de norm. Groter, sneller en meer is niet per definitie beter. Durf af te wijken en laat zien dat er voor jou wel een moment is dat iets genoeg is. Stop met de marathon zonder einde!
 9. Besef dat geluk geen moment is waar je op wacht maar dat je zelf kunt creëren door anders te denken en tevreden te zijn.

Omslagfoto door Freepik

Read more

kiezen

Ben jij verslaafd aan planningen, lijstjes en timemanagement methodes om zoveel mogelijk te doen in zo min mogelijk tijd? Ben je super druk, maar heb je het gevoel dat je aan de echt belangrijke dingen niet toe komt? Is prioriteren een uitdaging? Ben jij wel eens moe van regelgekte? Dan kan dit artikel jou helpen.

Urgentieverslaving

Ik was zelf verslaafd aan urgentie! Ik wilde zoveel mogelijk taken oppakken die snel resultaat op korte termijn (“quick wins”)  opleverden. Daarnaast gebruikt de huidige maatschappij in mijn ogen te pas en te onpas het woord “moeten” waardoor alles dringend lijkt. Urgentie claimen lijkt wel een excuus van mensen om snel hun zin te krijgen. Moet je mensen die bellen of mailen wel te allen tijde direct helpen? Belangrijke taken kwamen bij mij op de lange termijn omdat ze niet direct resultaat opleverde.

Ik moet eerlijk bekennen: ik ben nu eenmaal resultaatgericht. Ondanks dat dit een veelgevraagde competentie is kan het ook tegen je werken. Ik heb dit weten te doseren en ik vertel je in dit artikel graag hoe dit is gelukt en ik nu meer aan écht belangrijke taken toekom.

De agenda bepaalt niet de prioriteiten, maar de prioriteiten bepalen de agenda – Stephen Covey

Waarom prioriteren?

Gebrek aan prioriteit is vaak een bron van frustratie en stress. Alles lijkt belangrijk en alles lijkt nu te moeten.

Prioriteren is keuzes maken! Keuzes zijn nodig omdat niet alles kan: er is sprake van schaarste (een gebrek). Op het moment dat alles zou passen / kunnen zouden keuzes onnodig zijn, nietwaar? Schaarste dwingt dus om afwegingen te maken tussen alternatieven. Meestal is de schaarste budget (euro’s) of tijd. Je kunt nou eenmaal niet alles doen voor een bepaald budget of binnen een bepaalde tijd. Waarop baseer jij je keuzes? Wat maakt dat je een knoop doorhakt en A wel doet en B niet? Hoe kom je van een ongesorteerde lijst met taken, projecten of activiteiten tot een gesorteerde lijst waarin een rangorde is aangebracht zodat je weet wat eerst moet? Wanneer trek jij de streep dat iets niet past?

De volgende afbeelding geeft grafisch weer wat schaarste is en dat schaarste dwingt tot prioriteren.

schaarste-prioriteren

Prioriteren is dikwijls een uitdaging omdat je alles wilt krijgen (maximale waarde). Alles lijkt even belangrijk of de waarde van afzonderlijke items is lastig te bepalen. Daarbij zeggen wijze woorden dat “kiezen verliezen is”: je verliest de keuze voor een alternatief. Mensen verliezen nu eenmaal niet graag

Het proces van keuzes maken (prioriteren) kan veel tijd en energie in beslag nemen en er kunnen conflicten in de prioritering ontstaan. Wellicht heeft je bedrijf een speciale plan- of prioriteringsdag (o.a. bij Agile-werken) waarin je met je team de activiteiten voor de komende periode (bijv. een kwartaal vooruit) prioriteert? De prioriteiten op de juiste plek leggen moet er toe leiden dat dit wordt omgezet in effectieve acties en het voorkomen van verspillingen.

Waar komt stress bij prioriteren vandaan?

Druk en stress ontstaan onder andere door niet of verkeerd prioriteren. Alles lijkt de hoogste prioriteit te hebben en alles lijkt te moeten. Dit ontstaat door een aantal oorzaken:

 1. Geen of verkeerd gebruik van de begrippen urgentie en belang(rijk).
  1. Urgentie: Hoe dringend is iets? Hoe snel moet actie ondernomen worden? Moet jij dit nu uitvoeren? Is het echt een kritische activiteit?
  2. Belangrijk: Draagt iets bij aan het doel?
 2. Onheldere doelstellingen: onduidelijk waar jezelf, je team, je gezin, je bedrijf etc. naartoe wilt. Een bedrijf, gezin, vereniging, vriendengroep en jezelf staan ergens voor: missies en visies. Uit deze missie en visie ontstaan doelstellingen (targets). Als je een target bereikt maak je effect en bereik je resultaat. Prioriteiten (mits goed gesteld) zijn afgeleid van de missie, visie, doelstellingen en targets.
 3. Tegenstrijdige doelen / belangenconflict c.q. het vertegenwoordigen van verschillende waarden: een spanningsveld bij prioriteren tussen verschillende rollen of opdrachtgevers. Je draagt zelf verschillende petten wat tot een prioriteringsconflict leidt (bijv. werknemer, partner, verenigingslid, vriend(in) etc.)
  1. Zijn er daadwerkelijk verschillen of is dit een aanname / invulling?
  2. Is er een gezamenlijk hoger doel? Is het mogelijk om dit hogere gezamenlijke doel uit te vergroten en te komen tot een win-win?
 4. Een item kan onvoldoende ‘vastgepakt’ worden waardoor het niet te vergelijken is met andere items. Dit maakt prioritering complex: bijv. de waarde of tijdsbesteding is onduidelijk.
 5. Heldencultuur: mensen die brandjes blussen worden vaak beloond voor hun gedrag. Hiermee wordt urgentie overgewaardeerd en ontstaan gedragspatronen.
 6. Belemmerende gedragspatronen:
  1. Angst om teleur te stellen: je wilt relaties goed houden en denkt dat je alles en iedereen tegelijk moet bedienen.
  2. Perfectionisme: je wilt alles voor 100% doen.

Hieronder zal de grootste ‘hype’ verder uitgewerkt namelijk het ontbreken aan het verschil tussen urgent (dringend) en belangrijk m.b.v. de Eisenhower matrix.

De prioriteitenmatrix van Eisenhower

De matrix van Eisenhower bestaat uit vier kwadranten. Dit kwadrant ontstaat door twee tegenstellingen tegenover elkaar te zetten: belangrijk / onbelangrijk en urgent / niet urgent. Urgent kan hier gelezen worden als “dringend of tijd kritisch”, iets dat voor een bepaalde tijd klaar moet zijn. Alle taken en werkzaamheden kunnen ingedeeld worden in één kwadrant. De kern van de matrix is dat prioriteiten goed gesteld moeten worden, zodat er genoeg ruimte is voor belangrijke, niet urgente werkzaamheden. Je kunt hierbij denken aan je persoonlijke ontwikkeling, netwerken etc. Als je niet goed genoeg prioriteert wordt je opgeslokt door kwadrant 1 (= prio 1). Je rent van links naar rechts, blust alleen brandjes en wordt letterlijk “urgentieverslaafd”. De uitdaging is dus om goed te prioriteren waardoor er voldoende ruimte (streven rond 95%) is voor kwadrant 2 (= prio 2 / plannen).

Ik schreef al eerder een artikel over “ont-moeten” waarin ik pleit om moeten meer los te laten, druk te verminderen en alleen het woord “moeten” te gebruiken als er daadwerkelijk sprake is van urgentie.

eisenhower-prioriteren

Urgente zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zelden urgent – Dwight D. Eisenhower (voormalig generaal en president van de VS)

Tijdschaarste: tijd ≠ geld

Ik ervaar vaak een gebrek aan tijd (schaarste aan tijd), waarbij ik moet kiezen wat ik in die tijd doe.  Kiezen is makkelijk als je weet wat je wilt. Het helpt voor mij om te kijken waar ik over een tijd naartoe wil: het doel waar ik over een tijdje wens te staan. Die vraag brengt mij meer in kwadrant 2. Op het moment dat ik voor mezelf beantwoord waar ik naartoe wil is keuzes maken makkelijker.

Graag wil ik je laten zien waarom tijd voor mij niet hetzelfde is als geld. tijd-geldGeld kun je op een later tijdstip terugverdienen, terwijl iedere seconde slechts een keer tikt. Geld dat je nu niet hebt kan er wel over een maand, jaar of over tien jaar zijn. Dit betekent dat tijd kostbaarder is dan geld omdat het meer waard is. Je hele huis zelf verbouwen spaart inderdaad geld maar kost je heel veel tijd. Tijd die je niet voor iets anders kunt gebruiken zoals tijd voor je partner of kinderen.

Tijd kopen

De gemiddelde Nederlander leeft minder dan 85 jaar en heeft dus ook minder dan 85 jaar om te besteden (bron: Volksgezondheidszorg). Kies weloverwogen waar je deze tijd aan besteedt. Waar nodig kun je tijd uitbesteden zodat je tijd bespaart: diensten inkopen bij een ander bijv. In de vorm van een aannemer, schilder, tuinman of klusjesman. Als tijd waardevoller is dan geld denk dan eens over het volgende na:

 1. Voor 5 euro kun je je weekboodschappen thuis laten bezorgen. Dit bespaart je 1 uur per week en 54 uur (meer dan een werkweek) per jaar. Concreet kun je voor 270 € per jaar extra waardevolle dingen doen (i.p.v. boodschappen meerdere keren in je handen pakken).
 2. Voor 5 euro kun je je auto laten wassen in de wasstraat, dit spaart je een uur aan tijd per keer.

Aan de slag

Hoe wordt je je bewust van de werkzaamheden en kwadranten en hoe kun je jezelf hier concreet in trainen?

 1. Download en print: Eisenhower invulpagina
 2. Vul een aantal dagen achter elkaar de invulpagina in, doe dit aan het begin van de dag en werk het schema gedurende de dag bij indien nodig. Je start met het verzamelen en het maken van een lijst met alle dingen die je moet doen, die je vervolgens in de vier kwadranten schrijft. Je kunt ervoor kiezen om dit op werk- of privé gebied in te vullen of een combinatie
 3. Vul bij notities dingen in die je opvallen.
 4. Train jezelf in de kwadranten en probeer 95% van de werkzaamheden in kwadrant twee te brengen:
  1. vandaag nog tijd aan te besteden en een bepaalde tijd voor te reserveren.
  2. inplannen in je agenda
  3. delegeren aan iemand anders of te schrappen
  4. nooit (meer) te doen)

Uitspraken i.r.t. prioriteren om in het achterhoofd te houden

 1. “De agenda bepaalt niet de prioriteiten, maar de prioriteiten bepalen de agenda” – Stephen Covey
 2. “Laat je leven leiden door een kompas, niet door een klok”: hoe hard je gaat is lang niet zo belangrijk als de richting – Stephen Covey
 3. “Urgente zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zelden urgent” – Dwight D. Eisenhower
 4. “Tijd is waardevoller dan geld. Je kunt meer geld krijgen, maar niet meer tijd” – Jim Rohn. tijd komt slechts één keer! Tijd ≠ geld, tijd = leven!
 5. Wanneer je een onbelangrijke taak goed doet maakt dat het deze taak nog niet belangrijk. Een onbelangrijke taak blijft dus onbelangrijk.
 6. Een taak wordt niet belangrijk wanneer je er veel tijd aan besteed.
 7. Wat je doet is belangrijker dan hoe je het doet.
 8. Efficiëntie is belangrijk, maar waardeloos als je het toepast op verkeerde prioriteiten.
 9. Vanuit de evolutieleer bestaat er slechts één prioriteit: overleven, niet opgeslokt worden en ervoor zorgen dat je blijft bestaan. Overleven staat bij personen en bedrijven nog steeds op prio 1, al is dat niet altijd even zichtbaar. Bij personen uit zich dat in gezondheid (kunnen functioneren) en bij bedrijven in de continuïteit van de dienstverlening. Op het moment dat primaire processen uitvallen is dit een serieuze bedreiging voor het voortbestaan van bedrijven.

Uitgelichte afbeelding door www.freepik.com

Read more

weegschaal

Dat is niet eerlijk!

Kinderen discussiëren al vanaf jonge leeftijd over eerlijkheid. Ze vergelijken zichzelf met een ander kind. Denk maar aan toen je zelf nog kind was. Een ander kind kreeg ongetwijfeld wel eens meer of grotere kerstcadeautjes. Misschien mocht hij of zij langer opblijven of meer popcorn eten in de bioscoop. Mijn ouders zeiden altijd “je moet niet alles op de weegschaal leggen”. Kinderen vergelijken anders dan volwassenen.

Kerstdilemma’s

Neem bijvoorbeeld kerstcadeaus. Ik kon vroeger niet begrijpen dat mijn broers en ik andere aantallen cadeaus kregen. Nu weet ik dat de geldwaarde gelijk was maar de aantallen anders. Hoeveel ouders, opa’s en oma’s ken jij die gaan voor gelijkheid in bedragen i.p.v. aantallen? Vergelijken kinderen op waarde of juist op aantal?

Vergelijken is niet verkeerd, want het kan juist bevestigen dat je eerlijk en rechtvaardig wordt behandeld. Je kunt je alleen heel rot voelen als je de verkeerde vergelijkingen maakt. Het gaat dus om de manier van vergelijken. Ik ben van mening dat stoppen met vergelijken onrealistisch is. Goede en slimme vergelijkingen kunnen je zelfs helpen en inzichten geven.

Waarom vergelijken mensen?

Mensen vergelijken omdat ze inzicht willen hebben waar ze staan ten opzichte van anderen. Sociaal psycholoog Heide Grant Halvorson stelt dat mensen nu eenmaal op zoek gaan naar vergelijkende informatie om ons heen. Daarnaast vergelijken mensen om rechtvaardigheid te toetsen. Wordt je wel of niet juist en eerlijk behandeld? Jezelf vergelijken is nog sterker geworden sinds de komst van social media. Immers op social media zie en lees je dingen die de norm lijken. Een valkuil hierbij is dat keerzijden van succes vaak op social media niet worden belicht. Terwijl succes juist wordt overbelicht. Als je jezelf hiermee vergelijkt en dit als waarheid aanneemt kun je jezelf letterlijk rot gaan voelen. Je wilt toch zeker net zo goed, gespierd en slank zijn als de ander op social media?

Vergelijk geen appels met peren: eerlijk vergelijken

Je mag jezelf vergelijken maar doe dit eerlijk! Om eerlijk te vergelijken en eerlijke conclusies te trekken, moeten de mensen of aspecten die je vergelijkt gelijk zijn op het te vergelijken gebied. Belangrijk hierbij is om het Dunning-krugereffect te kennen. Je hebt de neiging jezelf te overschatten als je iets nog niet goed kunt en jezelf te onderschatten als je iets wel kunt. Is jouw opdracht daadwerkelijk vergelijkbaar met die van een collega of schat je jezelf te hoog in waardoor het een oneerlijke vergelijking is?

Vergelijk jezelf met een grotere groep en niet met een persoon. Oke, jezelf vergelijken met die ene persoon of situatie kan je erg ongelukkig maken. Is de vergelijking wel realistisch? Als ik mezelf vergelijk met een willekeurig persoon heb ik vast een duurdere hypotheek. Mezelf vergelijken met een hele groep mensen van mijn leeftijd die in jaar X een hypotheek heb afgesloten maakt de vergelijking realistischer. Het werkt ook omgekeerd: een vergelijking met een persoon hoeft geen reden tot actie te zijn. Terwijl dat bij een grotere populatie wel het geval is. Maak jezelf niet wijs dat je met roken heel oud kunt worden omdat je een persoon kent waarbij dit is uitgekomen. Vanuit een grotere groep bekeken is de levensverwachting feitelijk gewoonweg kleiner.

Rechtvaardigheid en vergelijken

Lind (1995) geeft in het fundamentele sociale dilemma aan dat mensen zich afvragen of ze erop kunnen vertrouwen dat ze niet uitgebuit worden door mensen of instanties. Door een gebrek aan informatie is het niet altijd vast te stellen of een ander te vertrouwen is. Ervaringen met de ander kunnen hierbij helpen. De ervaringen die je opdoet zijn echter vaak onvoldoende of je indruk komt sneller waardoor het vertrouwen onvoldoende is.

Aangezien het jaar langzaam ten einde gaat vinden binnen veel bedrijven traditionele functioneringsgesprekken plaats. Vertrouw jij het management en het systeem dat dit rechtvaardig gebeurt of ga je (stiekem) vergelijken?

Rechtvaardigheid en vergelijken op het werk

Rechtvaardigheid is eerlijke en gelijke behandeling voor mensen die hetzelfde doen. De rechtvaardigheidstheorie van J. Stacey Adams stelt dat mensen in dezelfde situaties onderling vergelijken wat ze in het werk steken en wat eruit komt. Op het moment dat de verhouding hetzelfde zijn is er sprake van rechtvaardigheid. Op het moment dat de verhoudingen uit de pas lopen is er sprake van onrechtvaardigheid.

Vergelijken als een pro

Tip #1: gebruik vergelijkingen om je beter te voelen, acties aan de oppervlakte te brengen of je te inspireren: herkader een minder prettige vergelijking om je beter te voelen. Op vergelijking X kom je er wellicht minder uit dan de ander. Er zijn altijd mensen die het slechter treffen (bijv. Neem een andere populatie in vergelijking). Doordat je ziek bent kun je niet gaan zwemmen en anderen wel. Er zijn mensen die nooit naar een zwembad kunnen. Wat kun je wel?

Tip #2: kijk bij een vergelijking met een “meerdere” waarbij een ander verder is dan jou, wat je hiervan kunt leren. Laat je inspireren en niet frustreren.

Tip #3: jonge kinderen kennen geen waarde van geld. Realiseer je dat ze vergelijken op andere gebieden zoals aantallen. Mocht je dit jaar gedoe onder de kerstboom willen voorkomen zorg dan voor een gelijk aantal cadeautjes. Het bedrag in euro’s gelijk houden is enkel voor je eigen bevestiging dat je voor eenieder hetzelfde doet.

Tip #4: goed slapen kost geld: hiermee bedoel ik niet alleen een goed matras maar het afkopen of verzekeren van onzekerheid. Indien je hiervoor kiest ben je duurder uit dan iemand die hier niet voor kiest, maar vergeet niet: je slaapt goed.

Tip #5: vergelijken heeft invloed op motivatie. Choose your battles. Heeft het zin om te vergelijken wat je niet kunt (laten) veranderen? Wat levert het je op om deze vergelijking te maken? Een vergelijking kan je enorm motiveren maar ook enorm frustreren. Gebruik dit voor je in plaats van dat je dit tegen je laat werken. Frustreer je niet maar laat je inspireren.

Wat ga ik vanaf morgen anders doen?

 1. Onze kinderen krijgen een gelijk aantal Sinterklaas en Kerstcadeau’s (thuis en bij opa en oma);
 2. Bij iedere vergelijking die ik maak stel ik mijzelf bewust twee vragen:
  1. Waarom heb ik behoefte aan deze vergelijking / wat levert mij dit op?
  2. Is dit een eerlijke vergelijking?

Wat ga jij vanaf morgen anders doen op het gebied van vergelijken? Ik nodig je uit om dit te delen in een reactie

Delen en liken = fantastisch!

Omslagfoto door Freepik

Read more

Behoeften

Om je behoeften in te kunnen vullen is het noodzakelijk dat je je behoeften kent. Op het moment dat je weet wat je behoeften zijn, kun je ook bij anderen aangeven wat je verwacht en wat je nodig hebt. Vertel jij iemand dat je boos of ongerust bent? Zo ja, hoe doe je dat? Wellicht vindt je emoties uiten een uitdaging omdat je:

 • ontkennen en verder gaan makkelijker vindt  dan deze te uiten;
 • de emoties geen (goede) woorden kunt geven;
 • anderen niet met deze emoties wilt belasten;
 • emoties ziet als een teken van zwakte (angst).

Dit artikel gaat over emoties, behoeften en de taal van gevoelens met als doel je te helpen om behoeften te leren herkennen, in te vullen en erover te kunnen communiceren.

Emoties vertellen wat je nodig hebt

Emoties zitten van binnen en ontstaan door een trigger. Een emotie is een beleving of gevoel die je in beweging (Engels: emotion -> motion = beweging) zet. Deze beweging uit zich in de vorm van (zichtbaar) gedrag. Emoties hebben de functie om je te laten zien waar je heen verlangt, waar je behoefte aan hebt en vertellen tevens wat anderen (partner, kinderen, collega’s, werknemers, gasten, klanten etc.) nodig hebben.

Voorbeeld de emotie verdriet (bedroefd)

Deze emotie ontstaat als wensen en verwachtingen niet uitkomen of als je iets moet loslaten waaraan je gehecht bent. Het niet invullen van een behoefte leidt tot een gemis. Kinderen huilen (uiting van verdriet) vrijwel direct als het tegenzit of als ze pijn hebben. De behoefte is hier de verwachting om iets vast te houden of te krijgen. Huilen kan ook een behoefte (gemis) aan aandacht zijn

Als kind moest ik huilen (en werd ik boos) bij het verliezen van een spelletje of judowedstrijd.  Ik was een ambitieus kind met een hoge lat waarbij de teleurstelling groot was als iets niet lukte. Mijn behoefte was het hoogst haalbare te bereiken.

Als je emotie afwijst, onderdrukt of negeert, dan wijs je in feite jezelf af. Afwijzing van emoties leidt tot oppervlakkig geluk: de persoonlijke behoeften worden immers niet vervuld. Onderdrukte emoties ontwikkelen zicht tot lichamelijke klachten en krijgen uiteindelijk een fysieke vorm (bijv. burn-out). Verslavingen (alcohol, drugs, tabak etc.) ontstaan doordat mensen onvervulde emoties willen onderdrukken. Het zijn ‘verdovende middelen’ voor je emotie.

Om je behoeften beter te leren kennen kun je starten om emoties er te laten zijn (accepteren).

Men kan beter een diep verdriet hebben dan een oppervlakkig geluk – Jean de Boisson

Basisemoties en bijbehorende behoeften

Uit verschillende studies komen verschillende aantallen basisemoties (primaire)naar voren. Basisemoties zijn het directe gevolg van de situatie waar je je in bevindt. Andere emoties zijn hiervan afgeleid en worden secundaire of samengestelde emoties genoemd omdat hierbij denken aan te pas komt (bijv. schaamte en jalouzie). In dit artikel wordt uitgegaan van 4 basisemoties (de 4 B’s) en worden de samengestelde emoties buiten beschouwing gelaten:

Emotie Tijd Uitleg Behoefte / Functie
Blij Tijdloos Situatie is goed (behoeften zijn ingevuld). Blijdschap geeft je energie die nodig is om toekomstige uitdagingen aan te gaan. N.v.t. (Opladen)
Boos Heden Belemmering bij bereiken van je doel, ongewenste situatie in het moment. Directe energie: adrenaline komt vrij. Belemmering opheffen / grenzen bewaken (vechten)
Bang Toekomst (Levens)bedreigende situatie die in staat stelt om te vechten, vluchten of bevriezen. Actie om te voorkomen dat datgene plaatvindt en jezelf in veiligheid te brengen
Bedroefd Verleden Proces van aanvaarding van een ongewenste situatie waar je niks meer aan kunt veranderen . Verwerken van verlies en aangeven van de behoefte aan steun (Acceptatie)

Blijdschap is de enige basisemotie waarbij behoeften (verlangens) zijn ingevuld. Bij de andere basisemoties zijn de behoeften niet ingevuld en is er sprake van gemis.

Interessante kanttekening is dat Jill Bolte Taylor ontdekte dat het ontstaan van een emotie tot en met het verdwijnen in het brein nooit langer dan 90 seconden duurt. Alles na die 90 seconden is een (onbewuste) keuze.

Geweldloze communicatie

Marshall B. Rosenberg heeft het model voor geweldloze (verbindende) communicatie ontwikkeld als manier om gevoelens en behoeften te uiten. Deze compassievolle communicatie is gebaseerd op waarneming, gevoel, behoefte en verzoek. Bij geweldloze communicatie is het de intentie om te voorkomen dat een ander gekwetst wordt. Het model van geweldloze communicatie is een goed vertrekpunt om je eigen behoeften te leren kennen en duidelijk te maken aan een ander.

Tips: Omgaan met emoties

 1. Emoties zijn belangrijke (onderbewuste) signalen! Verwelkom emoties en stop ze zeker niet weg! Onderdrukken kan slechts tijdelijk en helpt je niet vooruit, sterker nog er komt een moment dat je ze niet meer kunt onderdrukken.
 2. Maak contact met je emotie door na te gaan welke richting je de energie je wilt opsturen en waar de emotie vandaan komt (trigger). Vraag je af hoe je je voelt en waar je behoefte aan hebt? Je kunt emotionele situaties (bijv. met het model van geweldloze communicatie) analyseren om erachter te komen wat je behoeften zijn.
 3. Communiceer naar anderen wat je behoeften zijn (geweldloze communicatie). Pas als anderen je behoeften kennen kunnen ze er rekening mee houden en heen handelen.

Vanuit de NLP zijn er technieken die kunnen helpen zoals de gevoels-omdraaitechniek.

Omslagfoto: Freepik

Read more

druk

De hype die “druk zijn” heet

Hoe gaat het? Goed, druk!

Druk zijn lijkt tegenwoordig wel een modewoord- en verslaving. Als je niet druk bent dan hoor je er niet bij en lijk je onbelangrijk. Mensen die het rustig hebben halen vast niet alles uit het leven nietwaar? De hype die ons opslokt is om sensationeel veel om handen te hebben waardoor de tijd vanzelf schaars wordt. We scheppen maar al te graag op over hoe druk we zijn. Daarnaast overtreffen we graag de ander door nog drukker te zijn dan de ander.

Op het moment dat het qua tijd niet meer lijkt te passen trachten we door technieken als timemanagement nog meer te doen in dezelfde (of liefst minder) tijd. Als een dolle stapelen de meeste mensen dagelijks activiteit op activiteit. Wellicht kick je op het afvinken van lijstjes? Het gevoel van oppervlakige drukte houdt je bij de waarheid vandaan: het is een excuus om niet bezig te zijn met hetgeen je het diepste beweegt: echte doelstellingen en waarden. In dit artikel gaat het over de verspillende activiteiten die geen waarde toevoegen. Het gaat dus niet om druk zijn met waarde toevoegen maar druk zijn met alles eromheen: randzaken, alles behalve de essentie.

Druk zijn houdt ons van de waarheid af – Nick Boumans

Druk met oppervlakkige dingen

Op het moment dat ik doorvraag waar mensen druk mee zijn krijg ik antwoorden als: Facebook, Whatsapp(groepen), Netflixen en in de file staan of wachten op de trein. Op het werk is men vooral druk met vergaderen en e-mailen. Ik merk zelf dat steeds meer tijd nodig is om technische apparatuur goed te laten werken. Daarbij staat het sleutelen aan wifi en tv’s bij mezelf bovenaan (zucht)

Toen ik een tijd geleden bij mezelf naging welk gedeelte van de tijd ik bezig ben met echt waarde toevoegende activiteiten was het even schrikken. Ga maar eens voor jezelf na: hoeveel tijd ben je echt aandachtig met je gasten bezig op een verjaardagsfeest en hoeveel tijd besteedt je aan organisatorische romslomp? Welk gedeelte van een werkdag werk jij aan waarde toevoegende activiteiten waarvoor de klant bereid is om te betalen?

Druk zijn is een keuze

Tony Crabbe, bedrijfspsycholoog en schrijver van het boek “Nooit meer te druk” zegt dat “alleen sukkels druk zijn”. Daarnaast zegt Crabbe dat je een keuze hebt hoe je eisen tegemoet gaat: je kunt oppassen op kinderen of plezier hebben met kinderen.
Aandacht en bewustwording van de waarde die je toevoegt, daar draait het volgens Crabbe echt om.

Het toverwoord is impact maken

Impact maken betekent in deze context waarde toevoegen, een bijdrage leveren aan of invloed hebben op. Je kunt het zien als de invloed of het effect dat jij kunt hebben op jezelf, anderen en gebeurtenissen. Het is het gevoel, de indruk en resultaten die jij achter laat. Jouw onderscheidend vermogen. Als je impact maakt, maak je het verschil en voeg je waarde toe aan een organisatie, collega’s, klanten, gezinsleden, familie, vrienden en jezelf. Het is je onderscheidend vermogen.

Van druktemaker naar impactmaker

Tip 1: inzicht is overzicht

 • Houdt minimaal een week bij welke activiteiten je doet (bijv. In je agenda)
 • Categoriseer de activiteiten in dit overzicht in de volgende categorieën: waarde toevoegend (groen), moet maar voegt geen waarde toe (oranje) en verspillingen (rood). In een digitale agenda kun je dit eventueel met kleuren aangeven.
 • Schrijf voor jezelf op hoeveel procent van je tijd in een week opgaan aan waarde toevoegende dingen (groen) moetjes (oranje) en verspillingen (rood).

Tip 2: ga kritisch om met tijd en verzoeken

 • Kijk kritisch naar je tijd en ga na of iets echt (nu) moet.
 • Wat gebeurt er als je dit (even) laat voor wat het is?
 • Wat levert het op als je hier nee op zegt?
 • Is het moeten, mogen of willen bij verzoeken?
 • Ga na van wie je hieraan aandacht moet geven. Wie vindt belangrijk dat je dit doet?

Tip 3: ken jezelf (je waarden en doelstellingen)

 • Weet van jezelf hoe jij je wilt onderscheiden en welke waarde je wilt toevoegen (bijv. op tijd thuis zijn bij je gezin)
 • Bekijk de waarden vanuit verschillende contexten (klant, partner, prive, werk etc)
 • Maak afspraken met jezelf
 • Reflecteer regelmatig of je trouw bent aan je waarden en doelstellingen
 • Wanneer je druk ervaart wat is dan het resultaat?
 • Door goed voor jezelf te zorgen, zorg je ook goed voor anderen!

Tip 4: herkader tijdsbesef

 • Stop met jezelf (onnodig) druk op te leggen door vanuit een ander perspectief te kijken (lees ook mijn artikel over de magie van herkaderen)
 • Een week heeft 168 uur, een dag 24 uur. Moet het vandaag of mag het ook een andere dag deze week?
 • Moet je huis in een jaar verbouwd of heb je 30 jaar de tijd?
 • Kies voor kwaliteit ipv kwantiteit: zorg voor kwaliteitstijd met jezelf en anderen
 • Tijd is geen geld! Geld kun je terugverdienen op een later tijdstip. Tijd komt slechts een keer!

Tip 5: zwem tegen de stroom in

 • Waarde voeg je toe door verbinding (luisteren en gevoel), neem hier de tijd voor
 • Zorg voor een vol leven met toegevoegde waarde in plaats van een druk leven
 • Heb moed om af te rekenen met verspillingen
 • Stop met alsmaar bezig en beschikbaar te zijn met alles en iedereen.
 • Als iemand vraagt hoe het gaat zorg dan dat je kunt zeggen: “ontspannen, ik geniet van het leven”

Uitgelichte afbeelding: Freepik

Read more

magie-kaderen

De kunst van het herkaderen / framen helpt je om:

 1. een lastige boodschap te verpakken met woorden die positieve associaties hebben. Hierdoor is de helft van de problemen wellicht al opgelost
 2. Politieke stemmen te winnen door een positief sentiment op te roepen met woorden of een debat naar je hand te zetten (bijv. woorden als villasubsidie i.p.v. hypotheekrenteaftrek);
 3. omzet te vergroten door klanten te overtuigen met een ‘overdreven’ positief beeld (marketing) van een product (bijv. toepassing van woorden als gezond, natuurlijk, ambachtelijk en vers op een verpakking);
 4. bij jezelf of een ander een positieve stemming op te roepen zoals blijdschap, nieuwsgierigheid of ontspannenheid.

Herkaderen (reframen) wordt veel toegepast in de politiek en het bedrijfsleven. Dit artikel beschrijft wat herkaderen is, wat het je kan opleveren en hoe jij kunt leren herkaderen.

Wat is herkaderen, reframen en omdenken?

(Her)kaderen, (re)framen en omdenken zijn werkwoorden die door elkaar worden gebruikt. Deze werkwoorden representeren hetzelfde principe: iets vanuit een ander (fris) perspectief bekijken. In politieke context wordt vaak over framing gesproken, in het bedrijfsleven over omdenken en tijdens de Nederlanse les op school leer je de term eufemisme.

De vertaling van het Engelse woord frame is kader. Bij herkaderen wordt door een ander kader naar de werkelijkheid gekeken. Dit andere kader kan goede eigenschappen extra belichten of minder goede eigenschappen verbloemen. Het kader van waaruit gekeken wordt bepaalt de werkelijkheid. Het is de manier waarop je naar de wereld kijkt. Je kunt je eigen werkelijkheid herkaderen of andere mensen suggesties aanreiken waardoor zij de werkelijkheid anders ervaren. Een andere werkelijkheid betekent andere emoties die kunnen leiden tot aanpassing van gedrag.

Robert Dilts beschrijft in zijn boek “Sleight of Mounth, the art of conversational belief change” veertien patronen van herkaderen. Één van die veertien patronen is het herdefiniëren van woorden. Een woord met dezelfde betekenis wordt vervangen door een woord met een andere lading. Dit artikel beperkt zich verder tot het patroon van herdefinitie. Voorbeelden van andere patronen van herkadering zijn contextherkadering en tijdsherkadering (verleden, heden en toekomst).

De gevoelswaarde van woorden

Bij het waarnemen van een woord (zien, lezen, schrijven, uitspreken of denken aan een woord), verbindt ons brein dit woord aan concepten die we kennen. Je brein zoekt dus eerst naar bestaande kennis en context want hergebruik kost immers het minste energie. Deze energie kan het brein beter gebruiken voor overlevingsreacties zoals vluchten en vechten. Door dit snelle denken mis je echter delen van een beeld of wordt een beeld vervormd.

Door de verbinding van het woord aan een concept in je brein krijgt het woord positieve, negatieve of neutrale lading. Dit wordt ook wel gevoelswaarde, bijklank of associatie genoemd. Er zijn woorden die feitelijk hetzelfde betekenen terwijl je brein er een andere lading aan geeft. Je zou kunnen zeggen dat dit de emotionele kant van een woord (connotatie) is bovenop de woordenboekbetekenis (denotatie). Hoe prettiger je brein de verbinding tussen een woord en de context vindt des te positiever zal de lading zijn.

Dezelfde woordbetekenis, een andere lading

Door een woord te kiezen dat feitelijk hetzelfde betekent maar een gunstigere gevoelswaarde creëert kun je een gunstiger (positievere) gevoel opwekken. Hierbij maakt het voor het brein niet eens uit of het exact dezelfde betekenis betreft of dat het een benadering is. Het gevoel is ook te beïnvloeden door woorden te gebruiken met een bepaalde lading. Door je bewust te worden van de gevoelswaarde die woorden (ook synoniemen en vertalingen) opwekken kun je woorden kiezen die de lading hebben die je doel ondersteunen en gevoel en emotie van jezelf en anderen beïnvloeden.

Emoties zijn de reacties van hersenen op positieve en negatieve gebeurtenissen en daarnaast verbonden aan de lading van woorden. Aangezien emoties een zeer krachtige invloed hebben op ons gedrag en hoe we ons voelen zijn de mogelijkheden enorm!

Vergelijk maar eens de volgende woordparen die (ongeveer) hetzelfde betekenen maar een andere gevoelswaarde hebben:

Manipuleren Beïnvloeden / Overtuigen
Plaag Groep / Kudde
Prijsverhoging Prijsaanpassing
Vertraging Extra reistijd
Probleem Uitdaging
Middagdutje Powernap
Kritiek Feedback
Kader Richting
Beginner Expert in wording
Poetsvrouw Interieurverzorgster
Personeel ontslaan Personeelsbestand afslanken / indikken
Werkeloos Werkzoekend

Woorden herkaderen met een toverspreuk

Er is een toverspreuk in de vorm van een vraag die je de magie van woorden herkaderen leert:

toverstafWelk ander woord met dezelfde strekking kun je kiezen om vanuit een andere ofwel gunstigere invalshoek te kijken?

Door je bovenstaande vraag bewust te stellen kun je woorden herkaderen en de emotie beïnvloeden.

Toepassingen van herkaderen

In de marketing wordt de magie van herkaderen gebruikt om de omzet te vergroten en producten positiever aan te prijzen. Zo staat op een verpakking bijvoorbeeld dat een product voor 65% vetvrij is i.p.v. dat het product voor 35% uit vet bestaat. Daanaast gebruiken politici en politieke partijen veelvuldig de magie van herkaderen om stemmen te winnen. De magie bestaat in deze context vooral uit het feit dat een woord zo lang mogelijk blijft hangen. Daarnaast zorgen prettige woorden voor een binding en empathie. Politici doen dit met de bedoeling om een “frame” tijdens de campagne zo lang mogelijk te laten hangen. Voorbeelden van politieke frames zijn: “Villa-subsidie, Henk en Ingrid, Kopvoddentax en intensieve menshouderij”. De politiek in Nederland alsmede de rest van de wereld kent de kracht van herkaderen: frames zijn vaak sterker dan feiten!

Op internet zijn diverse artikelen en filmpjes te vinden waarin president Donald Trump wordt geanalyseerd en zelfs beweert dat hij zijn presidentschap te danken heeft aan de kracht van framing, metaforen en weglatingen.

Vanuit de NLP is herkaderen een techniek om interne stemming en gedrag te veranderen. Daarnaast kan de techniek van herkaderen gebruikt worden om op een elegante manier weerstand om te buigen en draagvlak creëren. Je kunt dus anderen suggesties aanreiken om een ander kader te kiezen.

Hoe ik de magie van herkaderen gebruik om in mijn brein de stemming om te buigen

Je brein kan door de lading van woorden en de verbinding met ervaringen in je hersenen zorgen dat je in een (andere) stemming komt. Voorbeelden van stemmingen zijn: blijdschap, nieuwsgierigheid of ontspannenheid. Hieronder beschrijf ik hoe ik dit succesvol heb toegepast.

Uitdaging:

Op momenten dat ik moet wachten kom ik in een ongeduldige stemming: in de wachtkamer bij de dokter, in de rij voor de kassa en voor een stoplicht. Ik voel me niet blij en ongeduldig. Het proeft als tijdsverspilling. Ik zou graag deze stemming per direct ombuigen en het gedrag dat daarmee samenhangt ombuigen(zuchten, jagen etc).

Oplossing:

Ik ben gaan zoeken naar een woord dat voor mij een fijne woordlading heeft. Een verbinding in mijn brein van een woord aan een fijne situatie en een woordlading waarbij ik mij kan verbinden met rust en ontspanning. Gelijk kwam het woord “zonnestraal” naar boven. Ik denk aan vakantie, een dag met mijn gezin, ontbijt in de zon, kortom een dag uit de dagelijkse routine waarbij ik een glimlach op mijn gezicht krijg

Let hierbij op details:  zonnestraal is iets anders dan zonnestraaltje of zonnestralen. Het gaat om een specifieke verbinding in je brein met een specifieke lading!

Uitwerking:

Op het moment dat ik ongeduldig word (ongewenste stemming) ga ik “swipen” op mijn telefoon en de eerste actie is het ontgrendelen van het toegangsscherm op mijn smartphone. Ik hebzonnestraal mijn achtergrond omgetoverd. Het woord “zonnestraal” herinnert mij aan een zonvakantie, ontbijt in de buitenlucht, geen routine en ontspannenheid. Ik zie dan bloemen in vrolijke kleuren, ruik chloor van een kraakhelder zwembad of herinner mij een fantastische dag met mijn gezin in een pretpark.

De foto op het toegangsscherm van mijn smartphone is genomen op een zonnige, sprookjesachtige nazomerdag in de Efteling waarbij de zonnestralen het Sprookjesbos binnenvallen. Het zien van de foto (beeld) en lezen van het woord zonnestraal versterken elkaar en maken mij blij, iedere keer weer. Ze “kietelen” als het ware de ervaring in mijn brein en wekken de stemming op. Daarnaast is het woord goed zichtbaar in een lettertype dat ik als prettig ervaar en waarvan mijn stemming nog meer gaat stralen. Mooie bijkomstigheid: voordat ik iemand “boos” opbel zie ik het woord “zonnestraal”. Het is dus tevens een beschermingsmechanisme

Alternatief kan een post-it onder je beeldscherm zijn of een briefje op je pinpas. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Met bovenstaand voorbeeld hoop ik je creativiteit in gang te hebben gezet om hiermee aan de slag te gaan en de waarde te ontdekken. Ik zou zeggen: “Launch & Learn” je eigen toverwoord en deel je ervaringen over herkaderen in een reactie hieronder!

Delen + liken = magisch!

Uitgelichte afbeelding: freepik.com

Read more

Launch-learn

Anthony Robbins beschrijft in zijn boek “Je ongekende vermogens” dat kennis het grootste kapitaal is in deze tijd. Kennis alleen is echter niet genoeg om succesvol te zijn, daarvoor is actie nodig met de juiste timing. Hij beschrijft dan ook dat kennis potentiële macht is waarbij de kracht in de actie zit. Albert Einstein zei: “als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt”. Tijd voor actie met het Launch & Learn concept om met kennis en ideeën ook daadwerkelijk tot actie te komen.

Bij het leveren van producten beseffen bedrijven dat snelheid belangrijk is. Een product dient snel op de markt te verschijnen voordat concurrenten ermee aan de slag gaan. Producten die op de markt komen zijn zelden tot nooit volmaakt. Als voorbeeld kan gerefereerd worden aan de markt van de mobiele telefonie. Een smartphone is nog maar net gelanceerd en er wordt al gewerkt aan een nieuwe variant die nog beter is. Consumenten die een smartphone kopen worden vaak bij in gebruikname gevraagd om de software te actualiseren (updaten) omdat er inmiddels een vernieuwde versie van het besturingssysteem beschikbaar is. Daarnaast worden producten verbeterd door feedback van de gebruikers. Een langdurig testproces vanuit de leverancier is duur, niet alle testgevallen zijn te simuleren en vanwege de doorlooptijd loopt men het gevaar dat concurrenten eerder zijn met de lancering van een product. Bedrijven lanceren vaak een minimaal werkend product (Minimal Viable Product – MVP). Vaak worden zelfs testen uitgevoerd door echte consumenten (“in home use test” of “iHUT”) voordat een product voor het grote publiek op de markt komt.

Minimal Viable product

Een MVP is het minimaal werkbare product (allerkleinste, meest minimale, snelst te creëren  product) dat de meest cruciale vraag beantwoord: “wat zijn de behoeften van de klant”? Lean Startups weten het als de beste: om snel en efficiënt te ondernemen moet een product zich in de praktijk bewijzen. Ook bij een Agile werkwijze wordt een MVP gemaakt om zo snel mogelijk waarde toe te voegen voor de klant en bij te kunnen stellen op basis van feedback. Zo begon Groupon met een simpele website die in een middag was gemaakt en waarbij besteld moest worden via email. Facebook startte als universiteitenwebsite voor Harvard studenten en in tien jaar tijd zijn er 7 generaties iPhone gelanceerd met ook nog tussen versies (“S”-varianten). Zijn deze producten nu volmaakt? Nee, de feedback en ontwikkelingen gaan door.

Launch and Learn. Everything is progress. Danielle LaPorte

Tips en stappen voor Launch & Learn

Launch & Learn (realiseer en leer) zijn twee krachtige termen die actie en korte feedbackloops met het daarbij behorende verbeterpotentieel illustreren. Met de volgende stappen kun jij ook minimaal werkbare producten maken en leren van feedback tijdens je dagelijkse werk. Ook als onduidelijk is wat een klantwens is kan door experimenteren met Launch & Learn cruciale informatie boven tafel komen. Met Launch & Learn is het mogelijk snel resultaat te laten zien en waarde toe te voegen, snel bij te sturen en af te rekenen met een overmaat aan planning, micro-management, analyses en controles.

Hieronder volgen de elementen van het Launch & Learn principe:

 1. Stop met denken dat het mogelijk is om in één keer het ideale en volmaakte idee te realiseren en ook nog de eerste zijn met dit idee. Reid Hoffman, oprichter van LinkedIn, zei ooit: “If you are not embarrassed by the first version of your product, you’ve launched too late.” Deel met de mensen om je heen dat je staat voor Launch & Learn en refereer hieraan op de goede momenten (bijv. bij besluitvorming).
 2. Maak een minimaal maar doeltreffend plan (het concept) dat waarde toevoegt. Streef naar maximaal één pagina (max. 1-A3). Dit is namelijk niet het laatste plan. Op basis van feedback volgen er nog velen
 3. Launch (realiseer) het plan! Just do it! You can! Houd het eenvoudig en maak het later beter!
 4. Learn: verzamel feedback en zie feedback als een cadeau ! Ga constructief met feedback om, zie het niet als kritiek maar als kans en bedank mensen voor de feedback. Het maakt het idee, presentatie of product immers nog beter.
 5. Maak op basis van feedback indien nodig een nieuw minimaal plan (stap 2) en Launch & Learn opnieuw (stap 3+4). Volg dit net zo lang totdat het doel bereikt is.

Launch-and-learn

Voorbeelden Launch & Learn tijdens het dagelijkse werk

 • Het geven van een presentatie van 2 uur: doe een minimale voorbereiding en maak een presentatie in de vorm van een MVP en voer de presentatie uit. Na het eerste uur vraag je het publiek om korte feedback, is dit wat jullie ervan verwacht hebben? Wat is er nodig om deze presentatie nog beter te maken (sneller, langzamer, meer detail, minder vakjargon, etc.)? Verwerk de feedback om het tweede uur van de presentatie nog beter te maken! Improviseer als dat de waarde van de presentatie (MPV) vergroot!
 • Maak een website demo in PowerPoint in plaats van een online demo. Dit bespaart programmeerwerk maar maakt het concept visueel en geeft je direct de mogelijkheid om feedback mee te nemen voordat je daadwerkelijk online aan de slag gaat.
 • Op zoek naar een plan- realisatiebord? Open een gratis www.trello.com account en maak een plan realisatiebord met de slimste eenvoud (drie kolommen: TODO, DOING, DONE). Op basis van feedback verbeter je het bord.
 • Launch & Learn een standup i.p.v. een zittende vergadering. Ga om een bord staan om effectiever te vergaderen en het vergaderdoel te halen. Evalueer vervolgens of de standup (staande vergadering) waarde heeft toegevoegd.
 • After dinner dip tijdens een vergadering of training? Launch & Learn eens een “Energizer”. Op internet zijn diverse voorbeelden te vinden. Bereid een Energizer voor en haal deze bagage uit je koffer op een magistraal moment (de dip). Vraag de groep na afloop wat ze ervan vonden en hoe een Energizer nog beter zou kunnen bijdragen?
 • Knip een planning op in korte iteraties (Agile) bijv. 2 weken. Lever iedere twee weken een product op en vraag om feedback verbeter niet alleen het product maar ook het proces.
 • Verdeel de werkdag in twee dagdelen. Evalueer tijdens de lunch middels zelfreflectie hoe je de dag ervaart (productief? zwaar? veel vergaderingen?). Verbeter tijdens het tweede dagdeel je eigen werkdag en ga met een beter gevoel naar huis dan tijdens de lunch

Ik lees graag in een reactie wat jouw Launch & Learn ervaringen en tips zijn!

Delen = Fantastisch!

Afbeelding door Freepik

Read more

Kanban

Veranderkunde en Agile

Bij steeds meer ICT-projecten wordt een Agile aanpak gehanteerd om snel toegevoegde waarde te leveren voor de klant. Tevens maken de korte agile cycli het mogelijk om vlot bij te kunnen sturen op veranderingen. Door middel van korte iteraties (= sprints van 2-4 weken) wordt een project onderverdeeld in “miniprojectjes” waarbij alle fasen (cyclisch) van een sorftware realisatie traject continu worden doorlopen (o.a. analyse, bouw, test, integratie en impelementatie). Op te pakken punten worden vanuit een lijst (backlog) geprioriteerd op basis van toegevoegde waarde. Met deze aanpak zijn wijzigingen (en daarmee toegevoegde waarde voor de klant) snel beschikbaar. Door kort op de bal te spelen zijn er korte feedbackloops waarbij een team een volgende iteratie (na 2-4 wkn.) al leerpunten kan toepassen. Samenvattend wordt er na een aantal sprints steeds meer waarde toegevoegd voor de klant en wordt het Agile-team steeds beter in wat ze doen!

Verandertrajecten worden veelal nog waterval aangepakt: er wordt een foto gemaakt van de huidige situatie (IST), dan wordt de gewenste situatie geschetst (SOLL) en op basis van de delta (gaps) wordt een aanpak gedefinieerd om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Hierbij is veelal een communicatieplan, governanceplan en financieel vereist. Kortom, voordat er daadwerkelijk veranderd wordt is er flink wat tijd verstreken. Daarnaast is de veranderaanpak nog niet getoetst op de organisatie waarop zij moet plaatsvinden: het kan vriezen of dooien, maar voordat dit duidelijk wordt is er al flink wat tijd (en geld) geinvesteerd. Wat houdt je tegen als “opdrachtnemer” elementen vanuit Agile toe te passen op het verandertraject? Met de volgende tips creëer je een veranderteam dat steeds beter wordt in het doorvoeren van de verandering!

Tips voor een veranderteam gebaseerd op Agile principes

 1. Organiseer een kickoff en maak de doelen van de opdrachtgever inzichtelijk (Agile: Plandag c.q. Program Increment dag).
  1. Breng alle stakeholders bij elkaar in een ruimte en laat de opdrachtgever zijn of haar droom (succescriteria en doelen) vertellen en hecht af dat hierover een eenduidig beeld ontstaat.
  2. Vraag de opdrachtgever om hulp wie hierbij aanwezig moet zijn.
  3. Visualiseer het doel van de opdrachtgever in een vierkant op een flipover. Wat valt binnen dit vierkant (scope) en wat niet? Welke afdelingen zijn hiervoor nodig. Deze afdelingen komen binnen het vierkant te staan. Lopen er relaties buiten het vierkant (afhankelijkheden) dan zijn deze stakeholders eveneens nodig.
  4. Plan do check act: controleer of iedereen hetzelfde beeld heeft en leg de stip op de horizon vast.
 2. Creëer een klein veranderteam (Agile: Scrumteam / Kanbanteam).
  1. Creëer een team waarin iedere afdeling of groep vertegenwoordigd is door één stakeholder. Idealiter is dit team niet groter dan 6-8 personen. Bij meer stakeholders creëerje meerdere teams die zo logisch mogelijk worden ingedeeld. De teamleden mogen best een achterban hebben maar zij hebben in dit traject mandaat om namens hun afdeling knopen door te hakken.
 3. Start met vertrouwen!
  1. De leden van het verander- (=Agile) team hebben vertrouwen nodig om later constructief en open over mogelijke conflicten te praten. Vertrouwen draagt bij aan de resultaten. Voorkom in de valkuil te stappen en direct over inhoud / resultaten te praten.
  2. Vraag hoe hoog het vertrouwen is (aan de groep) door de hand op te steken: 1 vinger is weinig vertrouwen, 5 vingers veel vertrouwen (Agile confidence vote). Complimenteer dat iemand durft aan te geven indien er weinig vertrouwen (<4 vingers) is en vraag hoe het team hierbij kan helpen. Geef hier voldoende aandacht aan. Vertrouwen achteraf proberen te herstellen is lastiger dan voorkomen.
  3. Transparantie helpt bij vertrouwen! Bedenk een “energizer” of spel waarin je elkaar meer vertelt wat belangrijk voor je is, wat je kunt brengen, waar je hulp bij nodig hebt en spreek af wat, wanneer en hoe je samen escaleert (additioneel: zie het model van Lencioni voor meer info over vertrouwen i.r.t. resultaat).
  4. Werk aan een feedback- en aanspreekcultuur. Zonder deze cultuur zijn er geen feedbackloops en is het onmogelijk om als team steeds beter te worden. Het is niet erg als mensen dit lastig vinden! We helpen elkaar en worden samen steeds beter! Dit geldt overgiens ook voor de relatie tussen Agile-team en opdrachtgever / stuurgroep. Plan een gezamenlijke sessie en doe hanteer hierbij dezelfde elementen.
 4. Deel de aanpak (Agile waarde: transparantie) en maak korte iteraties (sprint indeling).
  1. Er wordt geen tijd besteed aan een detailplanning. In plaats daarvan komen er subdoelen en krijgt de opdrachtgever (of stuurgroep) iedere iteratie (sprint) iets opgeleverd wat waarde toevoegd aan de verandering (idealiter een geimplementeerde verandering).
  2. Spreek af wat een handige ‘cadans’ is (2-4 weken) en wanneer de stuurgroep de eerste “demo” krijgt. Dit is uiteraard geen demo van software maar een kijk op de werkvloer wat er veranderd is.
  3. Plan met het Agile team een dag- en weekstart en op het einde van de sprint de demo met de opdrachtgever. Door drukke agenda’s wil je hier geen knelpunten in.
  4. Deel met team en opdrachtgever dat er op basis van ‘launch, learn & share’ wordt gewerkt. We gaan het samen doen en ervaren, leren daarvan en delen onze verbeteringen en bevindingen. Daardoor worden we steeds beter!
 5. Maak op basis van slimme eenvoud een plan-realisatie board (Agile: KANBAN-/ Scrumboard). Start met 3 kolommen: ToDo, Doing, Done. Als het team fysiek samen zit kan dit op een whitebord of flipover. Dititaal kan ook. De gratis (eenvoudige) online tool Trello (www.trello.com) kan je helpen.
 6. Prioriteer wat jullie deze iteratie gaan doen!
  1. Maak kaartjes (post-its) en zet deze in de kolom ToDo en zet hier 1 (eind)verantwoordelijke / actiehouder bij. Deze persoon zet de kaartjes in de kolom doing als ermee gestart wort. Deze persoon organiseert en bewaakt dat de actie wordt uitgevoerd en koppelt de status terug. Later spreek je een WIP-limit (Wait in Progress limiet) af. Dit is een maximaal aantal kaartjes per kolom dat het team aan kan om te voorkomen dat er dermate veel items op het bord komen dat er hoofdzakelijk tijd aan het doornemen van de kaartjes op gaat (resultaten voor processen!).
  2. Volg bij voorkeur tijdens een fysieke dagelijkse standup voor het bord (of via conference call) de voortgang (plan-realisatie).
  3. Stuur bij middels plan – do – check -act bij de dagstart. Kort en bondig (half uur) en bespreken mogelijke knelpunten (wat blokkeert ons om verder te kunnen?).
  4. De weekstart (1x per week) is om steeds beter te worden. Evalueer kort en bondig wat goed gaat (vasthouden) en wat beter kan (verbeteren) en zet hier direct actie op zodat het team ook daadwerkelijk steeds beter wordt.
  5. Zorg dat iemand het proces bij deze “meetings” bewaakt. Bij Agile is dit de scrummaster die zorgt voor een effectief verloop.
  6. Dag en weekstart (daily standup en retrospective) onderstrepen de Agile kernwaarde “Alignment”. Samen zorgen dat de beelden zoveel mogelijk gelijk zijn.
 7. Demo aan opdrachtgever / stuurgroep.
  1. De eerste iteratie zit erop. Toon de opdrachtgever en/of stuurgroep als Agile team wat jullie resultaten zijn. Maak een rondje over de afdeling waar jullie zijn gestart en laat zien wat er verbeterd is (hoe klein deze veranderingen wellicht ook zijn, als ze maar waarde toevoegen). Denk hierbij niet te groot.
  2. Evalueer vervolgens samen (Agile retrospective) wat jullie gaan doen om het de volgende iteratie nog beter te doen. Koppel hierbij de sprintresultaten tevens aan het hogere doel waarbij je laat zien hoe deze sprint bijdraag aan de doelen (droom) van de opdrachtgever.
 8. Vier succes! Dat hoeft niet gelijk met een bedrijfsfeestje. Een compliment is ook een cadeau. Het gaat om waardering en vertrouwen! Waardering voor wat geleverd is en vertrouwen in de volgende iteratie.
 9. Een nieuwe iteratie!
  1. Op basis van de evaluatie weet het team of er aan de goede weg getimmerd wordt of dat er bijgesteld moet worden.
  2. Prioriteren is wellicht al makkelijker dan de eerste keer omdat men nu een aantal weken ervaringen rijker is.
  3. Ga terug naar punt 6 en volg dit cyclisch tot punt 9 totdat de opdrachtgever zijn droom heeft bereikt (alle sprints zijn afgerond).
 10. Eind-demo
  1. Nadat alle sprint zijn afgerond is het tijd voor de einddemo. Het eindresultaat mag geen verrassing zijn want de er is kans geweest om samen bij te sturen op verwachtingen en resultaten.
  2. Vergeet niet een evaluatie te doen over het hele traject en te vragen hoe iedereen de aanpak heeft ervaren en wat de leerpunten zijn.
  3. Doe een zelfreflectie en bekijk hoe deze aanpak je eigen inzichten heeft verrijkt.
  4. Vraag de opdrachtgever of hij het Agile Team zou aanbevelen aan anderen (NPS: Net Promotor Score) en laat daarbij aangeven waarom wel of waarom niet. Deze informatie is waardevol om later meerdere trajecten met elkaar te kunnen vergelijken!

Ter afsluiting volgend hieronder de principes van het Agile Manifesto toegepast op een verandertraject:

 1. Personen en interactie gaan voor processen en tools (mens centraal)!
 2. Daadwerkelijke verandering gaan voor uitgebreide plannen en documentatie! (Dit is immers de droom )
 3. Samenwerking met de klant gaat voor contractonderhandelingen!
 4. Reactie op een verandering gaat voor het volgen van een plan!
Read more

Invloed op je eigen gedachten uitoefenen?

Ben je opzoek naar een manier om meer invloed uit te oefenen over je beslissingen zodat je de controle in het moment niet verliest? Je wilt niet dat je automatische piloot je in een bepaalde gemoedstoestand brengt maar hier zelf (bewust) de controle op houden?  In dit artikel wordt je meegenomen hoe je deze situaties te baas kunt zijn. Hoe je jezelf kunt coachen en empoweren. De stappen die worden uitgelegd helpen je om af te rekenen met het gevoel van geen controle over een gemoedstoestand. Als je dit weet toe te passen voordat blokkades zich ontwikkelen die leiden tot claustrofobie, vliegangst of een allergie tegen personen dan kun je jezelf meer in je kracht zetten. Zijn de blokkades al aanwezig, geen nood want ook deze stappen kunnen je helpen om te schakelen tussen je eigen denkstijlvoorkeuren (metaprogramma’s) waardoor een probleem kleiner wordt of zelfs op den duur helemaal verdwijnt.

De kennis die in dit artikel wordt gedeelt vloeit voort uit een sessie: hoe kun je NLP toepassen op jezelf? Het is het resultaat van een dagje bomen samen met een collega Master NLP Coach en Kurt Wegener van NLP Opleidingen Wegener. Resultaten en inzichten waar ik hen dankbaar voor ben. Er is getracht dit artikel zowel interessant te maken voor lezers met- als zonder NLP kennis. De NLP-termen zijn cursief weergegeven.

Voorbereiding

Voordat de uitleg volgt hoe je een gemoedstoestand verandert is het belangrijk om te weten dat het om een situatie moet gaan waar jij invloed op kan uit oefenen en die binnen jouw bereik ligt (vormvoorwaarden). Daarnaast moet je je met deze situatie kunnen verbinden (associeren). Indien je je niet kunt associeren kom je niet bij de emoties. Wellicht is de noodzaak er (nog) niet voor je. Zonder associatie is verandering niet mogelijk. Met andere woorden je moet de toestand bij jezelf kunnen oproepen. Hierin schuilt ook een gevaar. Als je te sterk geassocieerd bent met de situatie zit je als het ware in die situatie en kan dit al tot flinke stress, angst of andere emoties leiden. Weet dat dit kan gebeuren en wees hierop voorbereid. NLP’ers onder ons kunnen een veiligheidsanker (bale out anchor) plaatsen. Indien je niet weet wat dit is of hier oncomfortabel mee bent zoek je een trigger die een positieve gemoedstoestand opwekt (geluk, blijdschap, rust etc.). Denk aan een foto (of beeld in gedachten) een muziekje (geluid) of het gevoel dat je ervaart (als je op het strand ligt en de wind door je haren blaast). Op het moment dat je aan de slag bent en je raakt onverhoopt te sterk geassocieerd  trigger je jezelf met de veilige situatie waardoor een moment van stress, angst etc. Afneemt. Het is namelijk de bedoeling dat we uitdagende situaties tackelen en niet nog sterker maken of zelfs nieuwe belemmerende strategieeen installeren. Raadpleeg bij twijfel iemand die hier ervaring mee heeft (bijv.een NLP Coach). Als dit voor het eerst is dat je hiermee kennismaakt start dan niet gelijk met een situatie die een hele grote lading heeft of zelfs trauma, maar een situatie die een lichte emotie bij je opwekt. Let op, er moet wel emotie optreden anders kun je je niet met de situatie verbinden.

Stappen om jezelf te empoweren

 1. Zorg voor een escape (veiligheidsanker) zoals hierboven beschreven en check of je aan de vormvoorwaarden voldoet.
 2. Ga in gedachten naar de situatie (associeer je) en beleef de situatie als het ware opnieuw, als een film die je terugspoelt naar het moment voordat de situatie plaatsvond (bijv. Ik pakte mijn spullen in, ging naar het vliegveld, zag een aantal vliegtuigen, hoorde motoren etc). Belangrijk hierbij is om te starten voordat de emotie plaatsvond. Betrek de situatie naar jezelf. Als je “ik” zegt bekijk je automatisch de situatie vanuit jouw perspectief en ben je verbonden met de situatie (geassocieerd). Zonder geassocieerd te zijn kun je geen emotie opwekken.
 3. Informatie verzamelen (kalibreren met jezelf): wat zie, hoor of voel je in de situatie die je wilt aanpakken. Praat letterlijk tegen jezelf. Als je niet voldoende beelden, geluid en gevoel kunt creeeren bij de situatie belemmer je het veranderproces. Stel jezelf open vragen met de 5 W’s (wie, wat, waar, wanneer, welke en hoe) zodat je informatie krijgt over hoe jij de wereld waarneemt. Waarom-vragen zijn veelal nutteloos in deze omdat deze je net in je eigen cirkel brengen. De eerste drie zintuigelijke kanalen (zien, horen en voelen) spelen hierbij een belangrijke rol. Door goede vragen te stellen kun je als het ware signalen uitlokken die waardevol zijn bij het vinden van de oplossing. Informatie moet concreet worden (metamodel) zodat nieuwe informatie aangeboord kan worden in de denkstijlvoorkeuren (metaprogramma’s).
 4. Wellicht heb je na stap drie voldoende informatie over jezelf. Indien dit niet zo is ga dan door met informatie verzamelen om tot de kern te komen. Dit kun je doen door vanuit een ander perspectief te kijken (geassocieerd, gedissocieerd, waarnemend). Kijk eens als waarnemer naar de situatie. Je neemt letterlijk waar dat jij (noem je naam) in een situatie bent: “[naam van jezelf] stapt de vertrekhal van een vliegveld binnen en loopt naar de balie”. Vraag je af of gedrag je iets oplevert. Misschien kun je als waarnemer zelfs tips aan jezelf geven die vanuit het ik-perspectief niet in je opkomen. Een ander hulpmiddel om tot de kern te komen is om informatie in kleinere of juist grotere delen te organiseren (chunkmodel). Maak informatie eens algemener (up-chunk) waardoor je verbanden of relaties ontdekt of juist meer gedetailleerd waardoor verbanden met het grote geheel juist vervagen en verschillen aan het licht komen (down-chunk).
 5. Afstemmen met jezelf (rapport maken). In deze stap zit een belangrijk onderdeel van de oplossing. Er zitten namelijk elementen in het onderdeel rapport maken die je kunnen helpen om de cirkel te doorbreken dan wel vast te houden. Als je de belemmerende overtuiging letterlijk voor jezelf herhaalt (backtracken) blijf je in de belemmerende cirkel. Indien je echter afstemt met jezelf en je gedachten leidt brengt je dit in een andere stemming (pacing en leading). Doordat je in een andere stemming komt, kom je als het ware uit de cirkel (punt 5). Een extra tip bij dit punt is de break state: directe onderbreking van de gemoedstoestand. Een breakstate haalt je direct uit de cirkel. Dit kan handig zijn als er een conflict dreigt te ontstaan met een ander of als de lating zo hoog oploopt dat afstemming met jezelf een enorme uitdaging is. Deze break-state leidt tot onderbreking van je gemoedstoestand en daardoor meer controle en relativering van het moment. Bijv. “Goed punt, ik parkeer de vraag en kom erop terug, maar niet nu” of “laten we er een nacht over slapen, stoppen met mailen en het er morgen over hebben”. Je stopt de cirkel (soms letterlijk een kettingmail doorbreken).
 6. Door de andere stemming ga je vanuit een ander perspectief tegen dingen aankijken (herkaderen). Nu is letterlijke herhalen (backtracken) zeer waardevol. Herhaal je eigen herkaderde beeld zodat het sterker en groter wordt (submodaliteiten). Het is immers jouw beleving van de nieuwe waarheid. Een waarheid die je leven verrijkt in plaats van verarmt (in tegenstelling tot de eerdere cirkel waar je in zat).
 7. Doordat je de situatie hebt geanalyseerd en bewust hebt gekeken hoe je dit voor jezelf kan oplossen zal de lading van de gemoedstoestand afnemen als deze zich (opnieuw) voordoet. Je weet immers de oplossing. Hoe kun je nu de nieuwe gemoedstoestand triggeren als de belemmerende situatie zich voordoet? Door bij jezelf een trigger te installeren (anker). Zonder NLP-kennis kan dit het beste met een als… dan situatie. Bijv. “Als ik X zie denk ik Y”. Waarbij Y natuurlijk een positieve emotie (blijdschap, geluk) moet opwekken. Herhaal deze trigger minimaal 3x voor jezelf (vanaf 3x kan gesproken worden over patronen, >30x zelfs over gewoontes).

Door bewust hiermee bezig te zijn zul je merken dat lading afneemt en dat dit een bijdrage in je leven (werk en prive) is. Eigenlijk bagatelliseer je voor jezelf een situatie waardoor je je gaat afvragen of het eigenlijk wel zo erg is. In het begin kost het wat tijd maar door oefening van deze punten zul je merken dat je situaties makkelijker de baas kunt zijn en je eigen cirkels kunt doorbreken. In het begin bewust. Bij goede oefening zelfs onbewust! Overigens, je leest dit artikel waarschijnlijk omdat je op een bepaald vlak bent doorgeschoten in je kracht waardoor een bepaalde denkstijl te overmatig aanwezig is (en er een verarming is van andere denkstijlen). Het komt voort uit iets positiefs, en als je het weet om te buigen is dat nog krachtiger! Wat je doet is goed, totdat jij vindt dat het tijd is voor verandering!

Hopelijk verrijkt deze kennis je! Dit artikel delen of een reactie achterlaten zou fantastisch zijn!

Read more

aandacht

Alles waar je energie en aandacht aan besteed wordt groter! Positief of negatief, constructief of destructief, het wordt krachtiger.Let wel dat je positieve aandacht geeft aan dingen waar je invloed op hebt om teleurstellingen te voorkomen. De kracht van aandacht is misschien bekend, maar waarom is aandacht geven een uitdaging en welke suggesties zijn er die kunnen helpen?

6 Tips voor oprechte aandacht:

 1. Mensen en ervaringen zijn prio 1. Aandacht geven heeft een relatie met keuzes maken / prioriteren. Geef je tijdens het eten aandacht aan je smartphone, gedachten of je tafelgenoten? Hoeveel tijd besteed je aan relaties thuis en op het werk? Het is jouw keuze.
 2. Maak contact. Aandacht geven is contact maken, mensen in de ogen kijken, rapport maken en even niet met jezelf bezig zijn. Het is oprechte intresse in de ander. Niet na het tweede woord zeggen: “dat heb ik ook”, maar doorvragen om het verhaal van de ander boven de tafel te krijgen. Het is een bepaalde mate van afstemming waarbij inlevingsvermogen en respect een belangrijke rol spelen. –> Empathie: het vermogen om je te verplaatsen in de belevingswereld van de ander.
 3. Stel open vragen, vermijd aannames. Door het stellen van goede vragen kom je tot de kern. Vermijdt aannames en invullingen voor de ander. Het is belangrijk dat de ander uitgenodigd wordt om met zijn of haar werkelijkheid te komen. De oplossing zit in het stellen van vragen en niet in antwoorden (of zelf invullen) om te voorkomen dat we voor een ander denken. Dit kan leiden tot inschattingsfouten. In de psychologie heet dit het “false consensus effect” (Ross e.a., 1977). Iemand die op een bepaalde manier naar zichzelf of de werkelijkheid kijkt gaat er vanuit dat anderen ook op deze manier denken.
 4. Verdeel je aandacht en herhaal. Aandacht geven heeft een limiet: je kunt maar een (beperkte) hoeveelheid aandacht geven op een dag. De een wat meer de ander wat minder. Op een gegeven moment is het op. Aandacht is dus een schaarste. Verdeel daarom je aandacht over verschillende mensen / groepen en herhaal dit.
 5. Heb geduld voor resultaat naar voren komt -> verwachtingsmanagement. Als je aandacht geeft heeft dat vaak niet direct resultaat voor jezelf, waardoor het nut niet direct naar voren komt. Een zaadje in de moestijd heeft weken nodig voor je kunt genieten van een rode tomaat. Ook bij aandacht geven aan mensen kan het effect pas op lange termijn naar voren komen. Misschien ook wel niet. Verwacht niks terug. Mocht je wel iets ontvangen is dat een mooi extraatje maar geen doel.
 6. Aandacht geven kost geen tijd maar levert iets op. Je krijgt altijd iets terug ook al lijkt dit van niet. Inzicht in de ander! Aandacht geven hoeft niet veel tijd te kosten. Het gaat erom dat je weet wat er speelt, dat je kunt luisteren en je inleven.

Foto: Pressfoto / Freepik

Read more